Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ share Trắc nghiệm Tâm Lý trong quản lý- lãnh đạo lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Trắc nghiệm Tâm Lý trong quản lý- lãnh đạo
Đơn vị tổ chức thi: AMBN Corporation
Số người đã thi bài thi: 1316 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 0
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 5:

D
Chọn đáp án đúng:
D D

Câu 6:

S
Chọn đáp án đúng:
S S

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
           
Khu vực quy định Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc nghiệm Tâm Lý trong quản lý- lãnh đạo

Trắc nghiệm Tâm Lý trong quản lý- lãnh đạo

Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)