Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ share Trắc Nghiệm Chuyên Ngành Kế Toán lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Trắc Nghiệm Chuyên Ngành Kế Toán
Đơn vị tổ chức thi: AMBN Corporation
Số người đã thi bài thi: 1325 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 0
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 5:

D
Chọn đáp án đúng:
D D

Câu 6:

S
Chọn đáp án đúng:
S S

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
           
Khu vực quy định Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Chuyên Ngành Kế Toán

Trắc Nghiệm Chuyên Ngành Kế Toán

Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)