Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Vi Sinh Đại Cương (ĐK)

Vi sinh đại cương là môn học cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản và môi trường. Là cơ sở để sinh viên tiếp thu kiến thức các môn học chuyên ngành như bệnh học thủy sản, dinh dưỡng, quản lý môi trường và động thái ao nuôi thủy sản. Bởi vậy nhận rõ được tầm quan trọng của môn học này, ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm vi sinh đại...

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vi Sinh Đại Cương (HK)

Vi sinh đại cương là môn học cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản và môi trường. Là cơ sở để sinh viên tiếp thu kiến thức các môn học chuyên ngành như bệnh học thủy sản, dinh dưỡng, quản lý môi trường và động thái ao nuôi thủy sản. Bởi vậy nhận rõ được tầm quan trọng của môn học này, ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm vi sinh đại...

 

Bài thi trắc nghiệm công nghệ di truyền (HK)

Bài thi trắc nghiệm công nghệ di truyền học kỳ có thời lượng là 45 phút, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm công nghệ di truyền (ĐK)

công nghệ di truyền là học phần thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành sư phạm sinh, cử nhân sinh, công nghệ sinh học...Trong bài thi này chúng tôi mong muốn đưa đến cho các bạn các kiến thức cơ bản để kiểm tra trình độ của mình về học phần, chúc các bạn thành công

 

Bài thi trắc nghiệm IPM trong BVTV (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm sinh học phát triển điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm IPM trong BVTV (HK)

Bài thi trắc nghiệm IPM trong bảo vệ thực vật có thời lượng là 45 phút. Bài thi này có kiến thức nằm trong toàn bộ chương trình của học phần. Học phần này còn có tên là quản lý dịch hại tổng hợp nên đều là kiến thức giống nhau cả, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm sinh học phát triển (HK)

Bài thi trắc nghiệm học phần sinh học phát triển có thời lượng làm bài là 45 phút. Các bạn xem trong phần mô tả chi tiết trước khi làm bài trước khi làm bài nhé. Chúc các bạn làm bài tốt

 

Trắc nghiệm sinh học phát triển (ĐK)

Trắc nghiệm sinh học phát triển điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm vi sinh vật học (HK)

Bài thi trắc nghiệm vi sinh vật học học kỳ có thời lượng là 45 phút, các bạn xem trong phần mô tả chi tiết trước khi làm nhé.

 

Bài thi trắc nghệm vi sinh vật học (ĐK)

Bài thi trắc nghiêm vi sinh vật học điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt

 
Sinh Học Học | dược lý | điện thế
Trang    1   2   3   4  

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Sinh Học Học , dược lý , điện thế

Sinh Học Học , dược lý , điện thế

Bài thi trắc nghệm vi sinh vật học (ĐK)

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo