Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vi Sinh Đại Cương (ĐK)

Vi sinh đại cương là môn học cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản và môi trường. Là cơ sở để sinh viên tiếp thu kiến thức các môn học chuyên ngành như bệnh học thủy sản, dinh dưỡng, quản lý môi trường và động thái ao nuôi thủy sản. Bởi vậy nhận rõ được tầm quan trọng của môn học này, ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm vi sinh đại... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vi Sinh Đại Cương (HK)

Vi sinh đại cương là môn học cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản và môi trường. Là cơ sở để sinh viên tiếp thu kiến thức các môn học chuyên ngành như bệnh học thủy sản, dinh dưỡng, quản lý môi trường và động thái ao nuôi thủy sản. Bởi vậy nhận rõ được tầm quan trọng của môn học này, ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm vi sinh đại... >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm công nghệ di truyền (HK)

Bài thi trắc nghiệm công nghệ di truyền học kỳ có thời lượng là 45 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm công nghệ di truyền (ĐK)

công nghệ di truyền là học phần thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành sư phạm sinh, cử nhân sinh, công nghệ sinh học...Trong bài thi này chúng tôi mong muốn đưa đến cho các bạn các kiến thức cơ bản để kiểm tra trình độ của mình về học phần, chúc các bạn thành công >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm IPM trong BVTV (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm sinh học phát triển điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm IPM trong BVTV (HK)

Bài thi trắc nghiệm IPM trong bảo vệ thực vật có thời lượng là 45 phút. Bài thi này có kiến thức nằm trong toàn bộ chương trình của học phần. Học phần này còn có tên là quản lý dịch hại tổng hợp nên đều là kiến thức giống nhau cả, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm sinh học phát triển (HK)

Bài thi trắc nghiệm học phần sinh học phát triển có thời lượng làm bài là 45 phút. Các bạn xem trong phần mô tả chi tiết trước khi làm bài trước khi làm bài nhé. Chúc các bạn làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Trắc nghiệm sinh học phát triển (ĐK)

Trắc nghiệm sinh học phát triển điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm vi sinh vật học (HK)

Bài thi trắc nghiệm vi sinh vật học học kỳ có thời lượng là 45 phút, các bạn xem trong phần mô tả chi tiết trước khi làm nhé. >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghệm vi sinh vật học (ĐK)

Bài thi trắc nghiêm vi sinh vật học điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
Sinh Học Học | dược lý | điện thế
Trang   1   2   3   4  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Sinh Học Học , dược lý , điện thế

Sinh Học Học , dược lý , điện thế

Bài thi trắc nghệm vi sinh vật học (ĐK)