Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài thi công nghệ CB sữa và các SP từ sữa (HK)

Bài thi trắc nghiệm công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi công nghệ sau thu hoạch rau quả (HK)

Bài thi trắc nghiệm công nghệ sau thu hoạch rau quả học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút. Chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi công nghệ sau thu hoạch rau quả (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm công nghệ sau thu hoạch rau quả điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Phụ Gia Thực Phẩm (HK)

Đến cuối thế kỷ 19, cùng với sự tiến bộ khoa học, đặc biệt ngành hóa học, thì hóa chất thực sự được sử dụng một cách rộng rãi, nhằm đáp ứng nhu cầu công nghệ trong sản xuất thực phẩm nói chung và các ngành khoa học công nghệ khác nói riêng. >> Bắt đầu thi
 

Bài thi công nghệ CB sữa và các SP từ sữa (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi CB đường và SP đường (HK)

Bài thi trắc nghiệm công nghệ chế biến đường và sản phẩm đường học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút. Chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi công nghệ CB đường và SP đường (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm công nghệ chế biến đường và sản phẩm đường điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, trong bài này chủ yếu các kiến thức nằm trong một số chương đầu của học phần. Chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi công nghệ CB sản phẩm đóng hộp (HK)

Trong bài thi trắc nghiệm công nghệ chế biến sản phẩm đóng hộp học kỳ lượng kiến thức nằm trong toàn bộ chương trình cúa học phần, các bạn xem trước trong phần mô tả chi tiết nhé, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi công nghệ CB sản phẩm đóng hộp (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm công nghệ chế biến sản phẩm đóng hộp điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc (HK)

Công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc là khâu quan trọng trong bảo quản lương thực thực phẩm, chúng tôi xây dựng bài thi này nhằm giúp các bạn kiểm tra được lượng kiến thức của mình về học phần. Trong bài học kỳ các bạn làm bài trong 45 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
Thực Phẩm | vệ sinh | an toàn
Trang   1   2   3   4  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Thực Phẩm , vệ sinh , an toàn

Thực Phẩm , vệ sinh , an toàn

Bài thi công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc (HK)