Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài thi trắc nghiệm quy hoạch thủy lợi (HK)

Bài thi trắc nghiệm quy hoạch thủy lợi học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm quy hoạch thủy lợi (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm quy hoạch thủy lợi điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm thiết kế mố trụ (HK)

Bài thi trắc nghiệm thiết kế mố trụ cầu học kỳ có thời gian làm bài là 45 phút, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm thiết kế mố trụ (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm thiết kế mố trụ cầu là bài thi được xây dựng dành cho các sinh viên chuyên ngành cầu đường, trong bài điều kiện các bạn làm trong thời gian là 30 phút, chúc các bạn làm bài tốt

 

Bài thi trắc nghiệm thủy lực công trình (HK)

Bài thi trắc nghiệm thủy công trình học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút, các bạn xem trong phần mô tả chi tiết trước khi làm nhé, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm thủy lực công trình (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm thủy lực công trình chúng tôi xây dựng giúp các bạn sinh viên chuyên ngành thủy lợi, xây dựng, cầu đường...có điều kiện kiểm tra được hiểu biết của mình về học phần giúp các bạn vượt qua kỳ thi trên lớp một cách dễ dàng.

 

Bài thi trắc nghiệm thiết kế cầu thép gỗ (HK)

Trong bài thi trắc nghiệm thiết kế cầu thép gỗ học kỳ lượng thời gian để các bạn làm là 45 phút. Các câu hỏi chúng tôi xây dựng nằm trong toàn bộ chương trình của học phần, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm thiết kế cầu thép gỗ (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm thiết kế cầu thép gỗ điều kiện chúng tôi xây dựng thời gian làm bài là 30 phút, lượng câu hỏi nằm trong một số chương đầu của học phần, các bạn làm tốt nhé

 

Bài thi trắc nghiệm thi công nền đường (HK)

Bài thi trắc nghiệm thi công nền đường học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm thi công nền đường (ĐK)

Các bạn thân mến, bài thi trắc nghiệm thi công nền đường điều kiện chúng tôi xây dựng số lượng câu hỏi ít, nằm trong một số chương đầu của học phần. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt

 
Vận Tải- GiaoThông|đường sắt|đường bộ|đường thủy
Trang    1   2   3   4  

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Vận Tải- GiaoThông,đường sắt,đường bộ,đường thủy

Vận Tải- GiaoThông,đường sắt,đường bộ,đường thủy

Bài thi trắc nghiệm thi công nền đường (ĐK)

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo