Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế (HK)

Phạm vi điều chỉnh của Luật kinh tế khá rộng, bao trùm cả các tổ chức kinh tế, các pháp nhân và cá nhân kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế (kể cả thành phần quốc doanh và thành phần tư nhân, cá thể), điều chỉnh các vấn đề tổ chức, quản lý doanh nghiệp, đến các loại hình doanh nghiệp, vai trò và hoạt động của thương nhân trên thị trường với cơ chế tự do cạnh tranh theo quy... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế (ĐK)

Luật kinh tế hiện nay được hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, điều chỉnh các quan hệ giữa các pháp nhân và cá nhân trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, kể cả mối quan hệ quản lý của Nhà nước đối với các chủ thể kinh tế, thương nhân. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương (HK)

ambn lập bài thi trắc nghiệm pháp luật đại cương môn cung cấp cho các bạn hiểu biết cơ bản về Nhà nước và pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự,… trong hệ thống pháp luật Việt Nam, từ đó giúp người học nâng cao sự hiểu biết về vai trò và sự quan trọng của Nhà nước và pháp luật trong đời sống, để luôn có thái... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương (ĐK)

Pháp luật đại cương là một môn học có nội dung rất phong phú, môn học nghiên cứu các khái niệm cơ bản, các phạm trù cơ bản nhất về Nhà nước và pháp luật với góc độ khoa học pháp lý. Biết và hiểu được Nhà nước và pháp luật giúp mọi người ứng xử, chấp hành tốt các chính sách của Nhà nước cũng như các quy định pháp luật, đảm bảo kỷ cương xã hội. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Kinh Doanh (HK)

Pháp luật kinh doanh nói chung và luật kinh doanh nói riêng được coi là bộ phận cấu thành của cơ chế kinh tế, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống kinh tế của đất nước. Trong những năm qua, cùng với sự chuyển đổi nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam, pháp luật kinh tế đã thay đổi cơ bản ngành luật kinh tế được đổi tên gọi thành Luật kinh doanh. >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm giám định pháp y (HK)

Bài thi học kỳ các bạn làm bài trong 45 phút, các câu hỏi nằm trong tất cả các chương, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm giám định pháp y (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm giám định pháp y (ĐK)các bạn sinh viên ngành luật, công an, ngành y có thể thi để thử sức mình nhé, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm tội phạm học (HK)

Bài thi trắc nghiệm học phần tội phạm học bài học kỳ các bạn làm bài trong 45 phút, chúc các bạn làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm tội phạm học (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm tội phạm học bài điều kiện chúng tôi xây dựng đề thi gồm các câu hỏi trong một số chương đầu của học phần, các bạn làm bài trong 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm công pháp quốc tế (HK)

Bài thi trắc nghiệm luật công pháp quốc tế (học kỳ) gồm toàn bộ kiến thức trong học phần, các bạn làm bài trong 45 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
phap Luat |dan su| hinh su| thuong mai| lao dong
Trang   1   2   3   4   5  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

phap Luat ,dan su, hinh su, thuong mai, lao dong

phap Luat ,dan su, hinh su, thuong mai, lao dong

Bài thi trắc nghiệm công pháp quốc tế (HK)