Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Nâng Cao

Cán bộ, công chức, viên chức là những thuật ngữ cơ bản của chế độ công vụ, công chức, thường xuyên xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong khoa học hành chính, theo các cách tiếp cận khác nhau, người ta đã đưa ra những cách giải thích khác nhau về các thuật ngữ “cán bộ”, “công chức” và “viên chức. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Cơ Bản

Cán bộ, công chức, viên chức là những thuật ngữ cơ bản của chế độ công vụ, công chức, thường xuyên xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong khoa học hành chính, theo các cách tiếp cận khác nhau, người ta đã đưa ra những cách giải thích khác nhau về các thuật ngữ “cán bộ”, “công chức” và “viên chức. >> Bắt đầu thi
Tỉnh- T.Phố|khen thưởng|kỉ luật|trách nhiệm

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Tỉnh- T.Phố,khen thưởng,kỉ luật,trách nhiệm

Tỉnh- T.Phố,khen thưởng,kỉ luật,trách nhiệm

Bài Thi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Cơ Bản