Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử Tháng 4

Bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn lịch sử tháng 5 sẽ có 60 câu. Thời gian làm bài 90 phút. Cấu trúc đề thi gồm 35 câu hỏi đảm bảo học sinh trung bình có thể tốt nghiệp và 15 câu hỏi khó để phân loại thí sinh để tuyển vào Đại học, cao đẳng. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử Tháng 5

Bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn lịch sử tháng 5 sẽ có 80 câu. Thời gian làm bài 90 phút. Cấu trúc đề thi gồm 55 câu hỏi đảm bảo học sinh trung bình có thể tốt nghiệp và 25 câu hỏi khó để phân loại thí sinh để tuyển vào Đại học, cao đẳng. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Môn Sử | đề thi | tốt nghiệp | ôn tập

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Môn Sử , đề thi , tốt nghiệp , ôn tập

Trắc Nghiệm Môn Sử , đề thi , tốt nghiệp , ôn tập

Bài Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử Tháng 5