Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 HK2 - 15 phút

Sang học kỳ 2, môn vật lý lớp 6 chủ yếu tập trung vào phần nhiệt học. Các em đã nắm chắc kiến thức chưa? Nếu vậy hãy làm bài kiểm tra trắc nghiệm này nhé, các em làm 8 câu trong 10 phút, chúc các em làm bài thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 HK1 - 15 phút

Trong phần đầu của chương trình vật lý lớp 6 các em được tìm hiểu chủ yếu về phần cơ học, dựa vào đó AMBN.vn thiết kế bộ câu hỏi trắc nghiệm 15 phút kỳ 1 với nội dung chính về đơn vị cơ học ngoài ra còn có các nội dung về tính thể tích chất lỏng, chất rắn, khối lượng chất rắn...Các em làm bài trong 10 phút nhé >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 Cuối HK2

Sang học kỳ 2, môn vật lý lớp 6 chủ yếu tập trung vào phần nhiệt học. Các em đã nắm chắc kiến thức chưa? Nếu vậy hãy làm bài kiểm tra trắc nghiệm này nhé. Chúc các em làm bài thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 Cuối HK1

Các em thân mến, bài kiểm tra học kỳ 1 ngoài các kiến thức về phần đơn vị đo còn có các nội dung về cơ học. Các em làm 20 câu trong 30 phút nhé. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 HK2 - 45 phút

Sang học kỳ 2, môn vật lý lớp 6 chủ yếu tập trung vào phần nhiệt học. Các em đã nắm chắc kiến thức chưa? Nếu vậy hãy làm bài kiểm tra trắc nghiệm này nhé, các em làm 15 câu trong 20 phút, chúc các em làm bài thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 HK1 - 45 phút

Trong phần đầu của chương trình vật lý lớp 6 các em được tìm hiểu chủ yếu về phần cơ học, dựa vào đó AMBN.vn thiết kế bộ câu hỏi trắc nghiệm 45 phút kỳ 1 với nội dung chính về đơn vị cơ học ngoài ra còn có các nội dung về tính thể tích chất lỏng, chất rắn, khối lượng chất rắn...Các em làm bài trong 20 phút nhé >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Vật Lý lớp 6 | cơ học | nhiệt học | đòn bẩy

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Vật Lý lớp 6 , cơ học , nhiệt học , đòn bẩy

Trắc Nghiệm Vật Lý lớp 6 , cơ học , nhiệt học , đòn bẩy

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 HK1 - 45 phút