Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 10 HK2 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm tin học lớp 10 (15 phút) học kỳ 2 được AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức của đầu học kỳ 2 môn tin học lớp 10, đó là các kiến thức về soạn thảo văn bản, các công cụ trong soạn thảo văn bản. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 10 HK1 - 15 phút

Các em thân mến, Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Tin Học 10 HK1 bao gồm các kiến thức nằm trong đâu học kỳ 1 với các câu hỏi chủ yếu về làm quen với máy tính và các bái toán, thuật toán. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 10 Cuối HK2

bài thi trắc nghiệm môn tin học cuối học kỳ 2 ngoài các kiến thức trong học kỳ 1 còn gồm các kiến thức về mạng và máy tính. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 10 HK2 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm tin học lớp 10 (45 phút) học kỳ 2 được AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức của đầu học kỳ 2 môn tin học lớp 10, đó là các kiến thức về soạn thảo văn bản, các công cụ trong soạn thảo văn bản. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 10 Cuối HK1

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 10 cuối học kỳ 1 các em cần nắm chắc các kiến thức về phần mềm máy tính, những ứng dung của máy tính. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 10 HK1 - 45 phút

Các em thân mến, Bài Thi Trắc Nghiệm 45 phút Tin Học 10 HK1 bao gồm các kiến thức nằm trong đâu học kỳ 1 với các câu hỏi chủ yếu về làm quen với máy tính và các bái toán, thuật toán. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Tin Học 10

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Tin Học 10

Trắc Nghiệm Tin Học 10

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 10 HK1 - 45 phút