Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lí Lớp 5 Đầu HK2

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm Địa lí lớp 5 đầu học kì 2 gồm 5 câu, các em làm bài trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lí Lớp 5 Cuối HK2

AMBN tổ chức bài thi trắc nghiệm địa lý lớp 5 để bổ trợ và kiểm tra kiến thức địa lý lớp 5. Bài thi giúp các em ôn luyên dễ dàng và hiệu quả. Các câu hỏi chủ yếu tập trung ở toàn bộ kiến thức cuối học kì 2. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 4 Cuối HK1

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử lớp 4 cuối học kì 1 dành cho các em học sinh không chỉ kiểm tra lại kiến thức đã được học cuối học kì 1 mà còn mở rộng, bổ sung thêm một số câu hỏi liên quan đến bài học trên lớp. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 4 Đầu HK1

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử lớp 4 đầu học kì 1 dành cho các em học sinh để giúp các em kiểm tra lại kiến thức học tập của bản thân cũng như trau dồi thêm kiến thức về môn lịch sử. Bài thi gồm 6 câu, các em làm bài trong vòng 12 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 4 Cuối HK2

Bài thi trắc nghiệm lịch sử lớp 4 cuối học 2 tập trung kiểm tra kiến thức nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII và những buổi đầu thời Nguyễn. Bài thi gồm 7 câu, các em làm bài trong vòng 15 phút. Chúc các em làm bài thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 4 Đầu HK2

Bài thi trắc nghiệm lịch sử lớp 4 đầu học kì 2 tập trung kiểm tra kiến thức nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV). Bài thi gồm 6 câu, các em làm bài trong vòng 12 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 5 Cuối HK2

Bài thi trắc nghiệm lịch sử lớ 5 cuối học kì 2 bao gồm các bài học của Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975) và toàn bộ những bài học của Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay). >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 5 Đầu HK2

Bài thi trắc nghiệm lịch sử lớp 5 đầu học kì 2 bao gồm các bài học cuối của Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và những bài đầu của Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975). Bài thi gồm 7 câu các em làm trong vòng 15 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 5 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 5 cuối học kì 1 bao gồm các bài học cuối của hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp và xâm lược và độ hộ (1858 - 1945) và những bài đầu của Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). Bài thi gồm 6 câu các em làm trong vòng 12 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 5 Đầu HK1

Bài thi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 5 đầu học kì 1 bao gồm các nội dung chính về hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp và xâm lược và đô hộ (1858 - 1945). Bài thi gồm 7 câu các em làm trong vòng 15 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Sử Địa Cấp 1 | khí hậu | giữ nước | khai chiến
Trang   1   2  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Sử Địa Cấp 1 , khí hậu , giữ nước , khai chiến

Trắc Nghiệm Sử Địa Cấp 1 , khí hậu , giữ nước , khai chiến

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 5 Đầu HK1