Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tài Chính Quốc Tế (HK)

Ambn đã tổ chức bài thi trắc nghiệm tài chính quốc tế để giúp các bạn sinh viên tiếp cận với môn học, nắm, bắt, hiểu và triển khai được các nghiệp vụ tài chính quốc tế. Chúc các bạn thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tài Chính Quốc Tế (ĐK)

Hoạt động tài chính quốc tế là một lĩnh vực rộng lớn, có liên quan tới hầu hết các chủ thể đời sống kinh tế - xã hội với nhiều các quan hệ tài chính - tiền tệ phong phú và phức tạp. Trong đó, môn học tài chính quốc tế là môn học bắt buộc trong chương trình khung đào tạo cán bộ kinh tế của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế (HK)

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế nhằm kiểm tra những kiến thức và phương pháp tư duy mới của các bạn trên lĩnh vực kinh tế quốc tế như lựa chọn chiến lược, chính sách hay các hình thức kinh doanh. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế (ĐK)

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế nhằm kiểm tra những kiến thức và phương pháp tư duy mới của các bạn trên lĩnh vực kinh tế quốc tế như lựa chọn chiến lược, chính sách hay các hình thức kinh doanh. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Nghiệp Vụ Giao Nhận Vận Tải Và Bảo Hiểm Trong Ngoại Thương (HK)

Bài thi trắc nghiệm kiểm định công trình cầu đường học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút, chúc các bạn làm tốtaNhận thức được tầm quan trọng của môn học này ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương cho các bạn sinh viên muốn kiểm tra xem kiến thức của mình nắm chắc được hay chưa từ đó kết hợp với những kiến thức về... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Nghiệp Vụ Giao Nhận Vận Tải Và Bảo Hiểm Trong Ngoại Thương (ĐK)

Giao nhận, vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương thực chất là nghiệp vụ Giao nhận Vận tải quốc tế đề cập đến những nội dung được cụ thể hoá trong từng nghĩa vụ qui định của Incoterms, là một trong những nội dung quan trọng nhất trong một chuỗi các nghiệp vụ của quá trình thực hiện một hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu. >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm kế toán quốc tế (HK)

Bài thi trắc nghiệm kế toán quốc tế học kỳ các bạn làm trong 45 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm kế toán quốc tế (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm kế toán quốc tế bài điều kiện các bạn làm trong thời gian là 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Chính Sách Thương Mại Quốc Tế (HK)

Chính sách thương mại quốc tế là một hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và công cụ, biện pháp thích hợp mà nhà nước sử dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định phù hợp với định hướng chiến lược, mục đích đã định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Chính Sách Thương Mại Quốc Tế (ĐK)

Chính sách thương mại quốc tế là một hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và công cụ, biện pháp thích hợp mà nhà nước sử dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định phù hợp với định hướng chiến lược, mục đích đã định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó. >> Bắt đầu thi
trac nghiem chuyen nganh ngoai thuong
Trang   1   2  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

trac nghiem chuyen nganh ngoai thuong

trac nghiem chuyen nganh ngoai thuong

Bài Thi Trắc Nghiệm Chính Sách Thương Mại Quốc Tế (ĐK)