Đề mục môn thi
Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài thi trắc nghiệm kinh tế thủy sản (HK)

Bài thi trắc nghiệm kinh tế thủy sản học kỳ chúng tôi đưa vào bộ đề thi toàn bộ chương trình gồm 7 chương của học phần kinh tế thủy sản, phần này được thể hiện rõ hơn ở phần mô tả chi tiết, chúc các bạn thành công >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm kinh tế thủy sản (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm kinh tế thủy sản là học phần chuyên ngành của sinh viên khoa kinh tế tài nguyên môi trường, kinh tế nông nghiệp và chuyên ngành thủy sản, trong bài thi này chúng tôi thiết kế bộ câu hỏi nhằm giúp các bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình về học phần này, bài điều kiện với số lượng câu hỏi ít và lượng kiến thức tập trung ở các chương đầu, chúc các bạn... >> Bắt đầu thi
Kinh Tế Thủy Sản |thống kê| nguồn lực|nuôi trồng

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Kinh Tế Thủy Sản ,thống kê, nguồn lực,nuôi trồng

Kinh Tế Thủy Sản ,thống kê, nguồn lực,nuôi trồng

Bài thi trắc nghiệm kinh tế thủy sản (ĐK)