Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 12 Cuối HK2

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm công nghệ lớp 12 cuối học kì 2 gồm 15 câu hỏi. Các câu hỏi tập trung kiến thức chủ yếu ở phần mạch điện xoay chiều ba pha và máy điện ba pha. Các em làm bài trong vòng 30 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 12 Đầu HK1

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm công nghệ lớp 12 đầu học kì 1 gồm 15 câu hỏi. Các em làm bài trong vòng 30 phút. Các câu hỏi tập trung chủ yếu ở chương linh kiện điện tử. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 12 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm môn công nghệ lớp 12 cuối học kỳ 1 bao gồm các kiến thức chủ yếu về mạch điện tử cơ bản. Bài thi gồm 15, thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 12 Đầu HK2

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm công nghệ lớp 12 đầu học kì 2 gồm 15 câu hỏi. Các em làm bài trong vòng 30 phút. Các câu hỏi tập trung ở phần kiến thức một số mạch điện tử điều khiển đơn giản và một số thiết bị điện tử dân dụng >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Công Nghệ 12

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Công Nghệ 12

Trắc Nghiệm Công Nghệ 12

Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 12 Đầu HK2