Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 12 Cuối HK2

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm công nghệ lớp 12 cuối học kì 2 gồm 15 câu hỏi. Các câu hỏi tập trung kiến thức chủ yếu ở phần mạch điện xoay chiều ba pha và máy điện ba pha. Các em làm bài trong vòng 30 phút. Chúc các em làm bài thi tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 12 Đầu HK1

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm công nghệ lớp 12 đầu học kì 1 gồm 15 câu hỏi. Các em làm bài trong vòng 30 phút. Các câu hỏi tập trung chủ yếu ở chương linh kiện điện tử. Chúc các em làm bài thi tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 12 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm môn công nghệ lớp 12 cuối học kỳ 1 bao gồm các kiến thức chủ yếu về mạch điện tử cơ bản. Bài thi gồm 15, thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 12 Đầu HK2

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm công nghệ lớp 12 đầu học kì 2 gồm 15 câu hỏi. Các em làm bài trong vòng 30 phút. Các câu hỏi tập trung ở phần kiến thức một số mạch điện tử điều khiển đơn giản và một số thiết bị điện tử dân dụng

 
Trắc Nghiệm Công Nghệ 12

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Công Nghệ 12

Trắc Nghiệm Công Nghệ 12

Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 12 Đầu HK2

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo