Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 12 HK2 - 15 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 12 (15 phút) học kỳ 2 được AMBN.vn xây dựng trên các kiến thức ở chương 3 và chương 4: cơ sở dữ liệu quan hệ, cấu trúc bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 12 HK1 - 15 phút

Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 12 (15 phút) học kỳ 1 các em cần nắm chắc các kiến thức về chương 1 và chương 2 trong chương trình lớp 12 tin học. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 12 Cuối HK2

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 12 học kỳ 2 được AMBN.vn xây dựng trên các kiến thức ở chương 3 và chương 4: cơ sở dữ liệu quan hệ, cấu trúc bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 12 HK2 - 45 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 12 (45 phút) học kỳ 2 được AMBN.vn xây dựng trên các kiến thức ở chương 3 và chương 4: cơ sở dữ liệu quan hệ, cấu trúc bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 12 Cuối HK1

Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 12 cuối học kỳ 1 các em cần nắm chắc các kiến thức về chương 1 và chương 2 trong chương trình lớp 12 tin học. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 12 HK1 - 45 phút

Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 12 (45 phút) học kỳ 1 các em cần nắm chắc các kiến thức về chương 1 và chương 2 trong chương trình lớp 12 tin học. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Tin Học 12

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Tin Học 12

Trắc Nghiệm Tin Học 12

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 12 HK1 - 45 phút