Đề mục môn thi
Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Doanh Nghiệp (HK)

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp để kiểm tra những kiến thức về cung cách tổ chức, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp từ đó lựa chọn các phương pháp, hình thức, biện pháp quản trị để sau này có thể quản lý kinh tế tài chính và tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Doanh Nghiệp (ĐK)

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp để kiểm tra những kiến thức về cung cách tổ chức, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp từ đó lựa chọn các phương pháp, hình thức, biện pháp quản trị để sau này có thể quản lý kinh tế tài chính và tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách... >> Bắt đầu thi
Quản Trị Doanh Nghiệp|tài chính| nguồn lực

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Quản Trị Doanh Nghiệp,tài chính, nguồn lực

Quản Trị Doanh Nghiệp,tài chính, nguồn lực

Bài Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Doanh Nghiệp (ĐK)