Đề mục môn thi
Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Thống Kê Kinh Tế (HK)

Cùng ambn làm bài thi trắc nghiệm thống kê kinh tế để luyện tập các phương pháp xây dựng, phân tích các mô hình kinh tế vĩ mô thông qua Hệ thông tài khoản quốc gia, dự báo và lập kế học kinh tế một cách thành thạo. Chúc các bạn làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Thống Kê Kinh Tế (ĐK)

Thống kê kinh tế là một trong các công cụ cơ bản của quản lý và nghiên cứu kinh tế xã hội. Trong các trường đại học, thống kê kinh tế không chỉ là môn học cơ sở cho khối ngành kinh tế, quản lý mà còn là môn học hữu ích, cần thiết cho các ngành khác như tài chính, quản trị, v.v... >> Bắt đầu thi
Thống Kê Kinh Tế | hiện tượng| điều tra|hồi quy

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Thống Kê Kinh Tế , hiện tượng, điều tra,hồi quy

Thống Kê Kinh Tế , hiện tượng, điều tra,hồi quy

Bài Thi Trắc Nghiệm Thống Kê Kinh Tế (ĐK)