Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Lao Động (HK)

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia cũng như quốc tế.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Lao Động (ĐK)

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia cũng như quốc tế.

 
Lao Động|việc làm|học nghề|bảo hiểm|công đoàn

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Lao Động,việc làm,học nghề,bảo hiểm,công đoàn

Lao Động,việc làm,học nghề,bảo hiểm,công đoàn

Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Lao Động (ĐK)

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo