Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài thi trắc nghiệm tội phạm học (HK)

Bài thi trắc nghiệm học phần tội phạm học bài học kỳ các bạn làm bài trong 45 phút, chúc các bạn làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm tội phạm học (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm tội phạm học bài điều kiện chúng tôi xây dựng đề thi gồm các câu hỏi trong một số chương đầu của học phần, các bạn làm bài trong 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
Tội Phạm| tình hình|nguyên nhân| phòng ngừa

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Tội Phạm, tình hình,nguyên nhân, phòng ngừa

Tội Phạm, tình hình,nguyên nhân, phòng ngừa

Bài thi trắc nghiệm tội phạm học (ĐK)