Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 7 (Hình Học) HK2 - 15 phút

AMBN tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến môn Toán Hình Học Lớp 7 giúp học sinh rèn kĩ năng giải toán, biết vận dụng linh hoạt lý thuyết cơ bản vào giải toán với đầy đủ chủ đề Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác các đường đồng quy của tam giác. Thời gian làm bài 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 7 (Hình Học) HK1 - 15 phút

Các em thân mến! Môn toán lớp 7 được AMBN.vn xây dựng theo dạng 2 phần đại số và hình học, trong bài trắc nghiệm hình học 15 phút học kỳ 1 các em được học các kiến thức sau: đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, tam giác. Thời gian làm bài của các em là 10 phút gồm 8 câu.Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 7 (Đại Số) HK2 - 15 phút

Các em thân mến! Môn toán lớp 7 được AMBN.vn xây dựng theo dạng 2 phần đại số và hình học, trong bài trắc nghiệm đại số 15 phút học kỳ 2 các em được học các kiến thức sau: thống kê, biểu thức đại số. Thời gian làm bài của các em là 10 phút. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 7 (Đại Số) HK1 - 15 phút

Các em thân mến. Môn toán lớp 7 được AMBN.vn xây dựng theo dạng 2 phần đại số và hình học, trong bài trắc nghiệm đại số 15 phút học kỳ 1 các em được học các kiến thức sau: số hữu tỷ, số thập phân, tỷ lệ thức, số thập phân, hàm số. Thời gian làm bài của các em là 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 7 (Hình Học) HK2 - 45 phút

Các em thân mến. Môn toán lớp 7 được AMBN.vn xây dựng theo dạng 2 phần đại số và hình học, trong bài trắc nghiệm hình học 45 phút học kỳ 2 các em được học các kiến thức sau: đường thẳng vuông góc, đương thẳng song song, tam giác. Thời gian làm bài của các em là 20 phút gồm 15 câu.Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 7 (Hình Học) HK1 - 45 phút

Các em thân mến! Môn toán lớp 7 được AMBN.vn xây dựng theo dạng 2 phần đại số và hình học, trong bài trắc nghiệm hình học 45 phút học kỳ 1 các em được học các kiến thức sau: đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, tam giác. Thời gian làm bài của các em là 20 phút. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 7 Cuối HK2

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn toán lớp 7 học kỳ 2 bao gồm 2 nội dung chính về đại số và hình học. Các em làm bài trong thời gian 30 phút bao gồm 15 câu. Chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 7 Cuối HK1

Bài trắc nghiệm toán lớp 7 học kỳ 1 bao gồm 2 nội dung đại số và hình học của học kỳ 1. Các em có 20 câu làm trong thời gian 30 phút để làm bài, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 7 (Đại số) HK2 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn toán phần đại số lớp 7 học kỳ 2 gồm các nội dung chính như sau: thống kê và biểu thức đại số. Các em có thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 7 (Đại số) HK1 - 45 phút

Các em thân mến. Môn toán lớp 7 được AMBN.vn xây dựng theo dạng 2 phần đại số và hình học, trong bài trắc nghiệm đại số 45 phút học kỳ 1 các em được kiểm tra các kiến thức sau: số hữu tỷ, số thập phân, tỷ lệ thức, số thập phân, hàm số. Thời gian làm bài của các em là 20 phút, 10 câu đại số học kì 1 >> Bắt đầu thi
Trắc nghiệm toán lớp 7 | số hữu tỉ | số thực | hàm số

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc nghiệm toán lớp 7 , số hữu tỉ , số thực , hàm số

Trắc nghiệm toán lớp 7 , số hữu tỉ , số thực , hàm số

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 7 (Đại số) HK1 - 45 phút