Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 8 (Hình Học) HK2 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm hình học học kỳ 2 gồm các kiến thức về định lý Talet, tam giác đồng dạng, tính diện tích thể tích hình lăng trụ, hình chóp đều...Các em làm bài trong 10 phút 8 câu, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 8 (Hình Học) HK1 - 15 phút

Các em thân mến! Phần hình học lớp 8 học kỳ 1 gồm các kiến thức chính về tính chất của tứ giác, đa giác, cách tính diện tích đa giác...Các em làm bài trong thời gian 10 phút bao gồm 8 câu. Các em làm tốt nhé. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 8 (Đại Số) HK2 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm toán đại số học kỳ 2 kiểm tra 15 phút gồm các nội dung về phương trình và bất phương trình 1 ẩn. Thời gian thi là 10 phút với 8 câu hỏi. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 8 (Đại Số) HK1 - 15 phút

Các em thân mến! Phần đại số lớp 8 học kỳ 1 gồm các kiến thức chính về phép nhân, chia đa thức và phân thức đại số. Các em làm bài trong thời gian 10 phút bao gồm 8 câu. Các em làm tốt nhé. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 8 Cuối HK2

Bài thi toán lớp 8 học kỳ 2 gồm 2 phần đại số và hình học của học kỳ 2, bao gồm các nội dung: Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn, định lý Talet trong tam giác, lăng trụ đứng, hình chóp đều. Các em có thời gian làm bài là 30 phút- với 20 câu trắc nghiệm, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 8 Cuối HK1

Bài thi toán lớp 8 gồm 2 phần là đại số và phần hình học của kỳ 1, các em nắm chắc nội dung kiến thức của hai phần trên để làm bài thi nhé, các em có thời gian làm bài là 30 phút. Tổng số câu hỏi trắc nghiệm cả hình và đại là 20 câu. Chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 8 (Hình học) HK2 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm hình học học kỳ 2 gồm các kiến thức về định lý Talet, tam giác đồng dạng, tính diện tích thể tích hình lăng trụ, hình chóp đều...Các em làm bài trong 20 phút 15 câu, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 8 (Hình học) HK1 - 45 phút

Các em thân mến! Phần hình học lớp 8 học kỳ 1 gồm các kiến thức chính về tính chất của tứ giác, đa giác, cách tính diện tích đa giác...Các em làm bài trong thời gian 20 phút bao gồm 15 câu. Các em làm tốt nhé. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 8 (Đại Số) HK2 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm toán đại số học kỳ 2 kiểm tra 1 tiết gồm các nội dung về phương trình và bất phương trình 1 ẩn. Thời gian thi là 20 phút với 15 câu hỏi. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 8 (Đại số) HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm đại số lớp 8 học kỳ 1 được AMBN. vn thiết kế gồm toàn bộ kiến thức về đơn thức, đa thức, các tính chất cộng trừ nhân chia đơn thức, đa thức, phân thức đại số. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt với 15 câu hỏi >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm toán lớp 8 | đại số 8 | hình học 8

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm toán lớp 8 , đại số 8 , hình học 8

Trắc Nghiệm toán lớp 8 , đại số 8 , hình học 8

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 8 (Đại số) HK1 - 45 phút