Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 9 (Hình Học) HK2 - 15 phút

Bài trắc nghiệm hình học học kỳ 2 gồm các nội dung về đường tròn, hình trụ, tính diện tích xung quanh, tính thể tích của hình trụ, hình chóp cụt,mặt cầu, hình cầu...Các em làm 8 câu hỏi trong thời gian 10 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 9 (Hình Học) HK1 - 15 phút

Bài trắc nghiệm phần hình học lớp 9 học kỳ 1, gồm các nội dung về hệ thức lượng trong tam giác vuông, bảng lượng giác, đường tròn...Dựa trên nội dung đó AMBN.vn thiết kế 8 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 phút, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 9 (Đại Số) HK2 - 15 phút

Bài trắc nghiệm đại số lớp 9 học kỳ 2 các em được làm quen với kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số, phương trình bậc hai một ẩn số. Các em làm 8 câu trong thời gian 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 9 (Đại Số) HK1 - 15 phút

Các em thân mến bài thi trắc nghiệm đại số lớp 9 (15 phút) học kỳ 1 các em bắt đầu được làm quen với căn bậc 2, bậc 3, phương trình bậc nhất 2 ẩn...Các em có thời gian làm bài là 10 phút bao gồm 8 câu, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 9 Cuối HK2

Bài trắc nghiệm môn toán học kỳ 2 gồm các kiến thức về giải phương trình bậc hai, đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp, tính diện tích, thể tích...Các em làm 20 câu trong 30 phút, chúc các em thi tốt! >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 9 Cuối HK1

Các em thấn mến, bài trắc nghiệm môn toán học kỳ 1 gồm 2 phần đại số và hình học, các em nắm chắc kiến thức về phương trình, hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn và kiến thức lượng giác, đường tròn để làm bài nhé. Chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 9 (Đại Số) HK2 - 45 phút

Bài trắc nghiệm đại số lớp 9 học kỳ 2 các em được làm quen với kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn số, phương trình bậc hai một ẩn số. Các em làm 15 câu trong thời gian 20 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 9 (Hình học) HK2 - 45 phút

Bài trắc nghiệm hình học học kỳ 2 gồm các nội dung về đường tròn, hình trụ, tính diện tích xung quanh, tính thể tích của hình trụ, hình chóp cụt,mặt cầu, hình cầu...Các em làm 10 câu hỏi trong thời gian 15 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 9 (Hình học) HK1 - 45 phút

Bài trắc nghiệm phần hình học lớp 9 học kỳ 1, gồm các nội dung về hệ thức lượng trong tam giác vuông, bảng lượng giác,đường tròn...Dựa trên nội dung đó AMBN.vn thiết kế 1000 câu hỏi, trong đó mỗi lần thi các em sẽ làm 15 câu hỏi cho 6 chuyên đề lớn của học kỳ 1. thời gian mỗi lần 20 phút, các em lưu ý sẽ rất ít khi gặp lại câu mình đã thi trước. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 9 (Đại Số) HK1 - 45 phút

Các em thân mến bài thi trắc nghiệm đại số lớp 9 (45 phút) học kỳ 1 các em bắt đầu được làm quen với căn bậc 2, bậc 3, phương trình bậc nhất 2 ẩn...Các em có thời gian làm bài là 20 phút bao gồm 15 câu, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc nghiệm toán lớp 9 | đại số 9 | hình học 9

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc nghiệm toán lớp 9 , đại số 9 , hình học 9

Trắc nghiệm toán lớp 9 , đại số 9 , hình học 9

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán 9 (Đại Số) HK1 - 45 phút