Đề mục môn thi
Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán (HK)

Nguyên lý kế toán là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và khái niệm cơ bản về kế toán làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn học trong chuyên ngành kế toán, kinh tế. Nhận thức rõ vai trò của môn học này, ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm nguyên lý kế toán để kiểm tra kiến thức của các bạn sinh viên. Chúc các bạn làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán (ĐK)

Nguyên lý kế toán là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và khái niệm cơ bản về kế toán làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn học trong chuyên ngành kế toán, kinh tế. Nhận thức rõ vai trò của môn học này, ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm nguyên lý kế toán để kiểm tra kiến thức của các bạn sinh viên. >> Bắt đầu thi
Nguyên Lý Kế Toán|bảng cân đối|đối tượng kế toán

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Nguyên Lý Kế Toán,bảng cân đối,đối tượng kế toán

Nguyên Lý Kế Toán,bảng cân đối,đối tượng kế toán

Bài Thi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán (ĐK)