Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài thi trắc nghiệm bệnh cây nông nghiệp (HK)

Bài thi trắc nghiệm bệnh cây nông nghiệp học kỳ chúng tôi xây dựng dành cho các sinh viên học các ngành trồng trọt, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, khuyến nông...Các bạn làm bài trong 45 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm bệnh cây nông nghiệp (ĐK)

Các bạn thân mến, bài thi trắc nghiệm bệnh cây nông nghiệp gồm 2 phần: phần 1 bệnh cây đại cương và bệnh chuyên khoa. Trong phần thi của bài thi trắc nghiệm điều kiện chủ yếu là phần bệnh cây đại cương. Chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
Bệnh Cây Nông Nghiệp|dịch bệnh|chuyên khoa

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Bệnh Cây Nông Nghiệp,dịch bệnh,chuyên khoa

Bệnh Cây Nông Nghiệp,dịch bệnh,chuyên khoa

Bài thi trắc nghiệm bệnh cây nông nghiệp (ĐK)