Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài thi trắc nghiệm bệnh cây nông nghiệp (HK)

Bài thi trắc nghiệm bệnh cây nông nghiệp học kỳ chúng tôi xây dựng dành cho các sinh viên học các ngành trồng trọt, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, khuyến nông...Các bạn làm bài trong 45 phút, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm bệnh cây nông nghiệp (ĐK)

Các bạn thân mến, bài thi trắc nghiệm bệnh cây nông nghiệp gồm 2 phần: phần 1 bệnh cây đại cương và bệnh chuyên khoa. Trong phần thi của bài thi trắc nghiệm điều kiện chủ yếu là phần bệnh cây đại cương. Chúc các bạn làm tốt

 
Bệnh Cây Nông Nghiệp|dịch bệnh|chuyên khoa

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Bệnh Cây Nông Nghiệp,dịch bệnh,chuyên khoa

Bệnh Cây Nông Nghiệp,dịch bệnh,chuyên khoa

Bài thi trắc nghiệm bệnh cây nông nghiệp (ĐK)

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo