Đề mục môn thi
Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài thi trắc nghiệm cơ sở thiết kế máy (HK)

Bài thi trắc nghiệm cơ sở thiết kế máy học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút. Chúc các bạn làm bài tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm cơ sở thiết kế máy (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm cơ sở thiết kế máy chúng tôi xây dựng bộ câu hỏi gồm 3 phần: những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy; truyền động cơ khí; các chi tiết máy đỡ nối. Trong bài điều kiện các câu hỏi chủ yếu nằm trong phần 1.Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
Cơ Sở Thiết Kế Máy|truyền động|ma sát|trục

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Cơ Sở Thiết Kế Máy,truyền động,ma sát,trục

Cơ Sở Thiết Kế Máy,truyền động,ma sát,trục

Bài thi trắc nghiệm cơ sở thiết kế máy (ĐK)