Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài thi trắc nghiệm địa lý tự nhiên Việt Nam (HK)

Bài thi trắc nghiệm địa lý tự nhiên đại cương học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm địa lý tự nhiên Việt Nam (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm địa lý rự nhiên đại cương điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, bài thi này lượng kiến thức nằm trong một số chương đầu của học phần, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý Kinh Tế Việt Nam (HK)

Địa lý kinh tế Việt Nam là một trong những môn học đại cương, là nền tảng kiến thức cho sinh viên học các môn phân vùng kinh tế, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, … đặc biệt đối với sinh viên các ngành Hệ thống thông tin Kinh tế. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý Kinh Tế Việt Nam (ĐK)

Địa lý kinh tế Việt Nam là một trong những môn học đại cương, là nền tảng kiến thức cho sinh viên học các môn phân vùng kinh tế, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, … đặc biệt đối với sinh viên các ngành Hệ thống thông tin Kinh tế. >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm đánh giá tác động môi trường (HK)

Bài thi trắc nghiệm đánh giá tác động môi trường học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút, các bạn xem trước phần mô tả chi tiết trước khi làm bài nhé, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm đánh giá tác động môi trường (ĐK)

Các bạn thân mến, bài thi trắc nghiệm đánh giá tác động môi trường điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý Du Lịch Việt Nam (HK)

Bài thi trắc nghiệm địa lý du lịch Việt Nam có thời lượng làm bài 30 phút. Chúc các bạn làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý Du Lịch Việt Nam (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm địa lý du lịch Việt Nam có thời lượng làm bài 20 phút. Chúc các bạn làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi khí hậu và khí tượng đại cương (HK)

Bài thi trắc nghiệm khí hậu và khí tượng đại cương học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút. Chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi khí hậu và khí tượng đại cương (ĐK)

Các bạn thân mến, khí hậu và khí tượng đại cương là học phần quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân và sư phạm địa lý, chính vì vậy chúng tôi xây dựng bài thi này giúp các bạn sinh viên có thể kiểm tra mức độ hiểu biết của mình về học phần để vượt qua các kỳ thi một cách dễ dàng. Ngoài ra các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực này có thể vào thi thử... >> Bắt đầu thi
Địa Lý|tự nhiên| con người| không gian|hiện tượng
Trang   1   2  

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Địa Lý,tự nhiên, con người, không gian,hiện tượng

Địa Lý,tự nhiên, con người, không gian,hiện tượng

Bài thi khí hậu và khí tượng đại cương (ĐK)