Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (HK)

Làm thế nào thiết kế một hệ thống tập tin dữ liệu giảm thiểu sự dư thừa, phản ánh đầy đủ các mối quan hệ dữ liệu hay làm thế nào để một cơ sở dữ liệu luôn nhất quán trong suốt thời gian sống của nó, … Để trả lời được những câu hỏi đó, các bạn sinh viên cầm nắm chắc kiến thức môn học hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (ĐK)

Làm thế nào thiết kế một hệ thống tập tin dữ liệu giảm thiểu sự dư thừa, phản ánh đầy đủ các mối quan hệ dữ liệu hay làm thế nào để một cơ sở dữ liệu luôn nhất quán trong suốt thời gian sống của nó, … Để trả lời được những câu hỏi đó, các bạn sinh viên cầm nắm chắc kiến thức môn học hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

 
trắc nghiệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

trắc nghiệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu

trắc nghiệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài Thi Trắc Nghiệm Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (ĐK)

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo