Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài thi trắc nghiệm IPM trong BVTV (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm sinh học phát triển điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi trắc nghiệm IPM trong BVTV (HK)

Bài thi trắc nghiệm IPM trong bảo vệ thực vật có thời lượng là 45 phút. Bài thi này có kiến thức nằm trong toàn bộ chương trình của học phần. Học phần này còn có tên là quản lý dịch hại tổng hợp nên đều là kiến thức giống nhau cả, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
quản lý dịch hại cây trồng

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

quản lý dịch hại cây trồng

quản lý dịch hại cây trồng

Bài thi trắc nghiệm IPM trong BVTV (HK)