Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài thi công nghệ CB thịt và sản phẩm thịt (HK)

Trong bài thi trắc nghiệm công nghệ chế biến thịt và các sản thịt học kỳ chúng tôi xây dựng lượng câu hỏi nằm trong toàn bộ chương trình học phần, phần này chúng tôi đã mô tả trong phần mô tả chi tiết, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi công nghệ CB thịt và sản phẩm thịt (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm chế biến thịt và các sản phẩm thịt giúp các bạn củng cố kiến thức trong lĩnh vực chế biến thịt gia súc gia cầm như đông lạnh, muối, nhũ tương...Chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
thịt muối thịt đông lạnh gia súc gia cầm

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

thịt muối thịt đông lạnh gia súc gia cầm

thịt muối thịt đông lạnh gia súc gia cầm

Bài thi công nghệ CB thịt và sản phẩm thịt (ĐK)