Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài thi công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc (HK)

Công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc là khâu quan trọng trong bảo quản lương thực thực phẩm, chúng tôi xây dựng bài thi này nhằm giúp các bạn kiểm tra được lượng kiến thức của mình về học phần. Trong bài học kỳ các bạn làm bài trong 45 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc có thời điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
Công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc

Công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc

Bài thi công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc (ĐK)