Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài thi công nghệ CB sản phẩm đóng hộp (HK)

Trong bài thi trắc nghiệm công nghệ chế biến sản phẩm đóng hộp học kỳ lượng kiến thức nằm trong toàn bộ chương trình cúa học phần, các bạn xem trước trong phần mô tả chi tiết nhé, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài thi công nghệ CB sản phẩm đóng hộp (ĐK)

Bài thi trắc nghiệm công nghệ chế biến sản phẩm đóng hộp điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, chúc các bạn làm tốt >> Bắt đầu thi
Công nghệ chế biến sản phẩm đóng hộp

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Công nghệ chế biến sản phẩm đóng hộp

Công nghệ chế biến sản phẩm đóng hộp

Bài thi công nghệ CB sản phẩm đóng hộp (ĐK)