Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 9 HK2 - 15 phút

Trong bài thi này các em cần nắm vững các kiến thức về dòng điện, tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế, hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ...Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 9 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 9 (15 phút) học kỳ 1 gồm các nội dung về điện học và điện từ học, trong đó có 2 định luật quan trọng là định luật ôm và định luật jun len xơ. Các em làm 8 câu trong 10 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 9 Cuối HK2

Các em thân mến, trong bài thi này các em được kiểm tra kiến thức của toàn bộ học kỳ 2 bao gồm phần quang học và sự bảo toàn chuyển hóa năng lượng. Các em làm 20 câu trong 30 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 9 Cuối HK1

Trong bài thi trắc nghiệm môn vật lý học kỳ 1 gồm các nội dung câu hỏi về điện từ, đường sức, cảm ứng điện từ, quy tắc bàn tay trái, quy tắc nắm tay phải... các em làm 20 câu trong thời gian 30 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 9 HK2 - 45 phút

Trong bài thi này các em cần nắm vững các kiến thức về dòng điện, tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế, hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ...Các em làm 15 câu trong vòng 20 phút. Chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 9 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 9 (45 phút) học kỳ 1 gồm các nội dung về điện học và điện từ học, trong đó có 2 định luật quan trọng là định luật ôm và định luật jun len xơ. Các em làm 15 câu trong 20 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Vật Lý lớp 9 | điện học | điện từ học | quang học

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Vật Lý lớp 9 , điện học , điện từ học , quang học

Trắc Nghiệm Vật Lý lớp 9 , điện học , điện từ học , quang học

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 9 HK1 - 45 phút