Đề mục môn thi
Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Tài Chính (HK)

Môn học quản trị tài chính đề cập đến các hoạt động tài chính trong một doanh nghiệp. Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm quản trị tài chính dành cho các bạn sinh viên quan tâm tới môn học này hay muốn kiểm tra kiến thức xem bản thân đã biết cách phân tích và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, biết vận dụng kỹ thuật dự toán trong việc dự toán nhu cầu vốn của một doanh nghiệp,... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Tài Chính (ĐK)

Môn học quản trị tài chính đề cập đến các hoạt động tài chính trong một doanh nghiệp. Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm quản trị tài chính dành cho các bạn sinh viên quan tâm tới môn học này hay muốn kiểm tra kiến thức xem bản thân đã biết cách phân tích và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, biết vận dụng kỹ thuật dự toán trong việc dự toán nhu cầu vốn của một doanh nghiệp,... >> Bắt đầu thi
trac nghiem quan tri tai chinh

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

trac nghiem quan tri tai chinh

trac nghiem quan tri tai chinh

Bài Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Tài Chính (ĐK)