Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm (Đại Số 10) HK2 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Đại Số 10) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình, chương 5: Thống kê và chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt! >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 10) HK1 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Đại Số 10) HK1 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 1: Mệnh đề. Tập hợp, Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai và Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 10) HK2 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm đại số lớp 10 học kỳ 2 bao gồm các nội dung về bất phương trình bậc nhất 2 ẩn, tam thức bậc 2, số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn, lượng giác...Các em xem kỹ trong phần mô tả chi tiết trước khi làm bài nhé, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 10) HK1 - 45 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn đại số lớp 10 (45 phút) học kỳ 1 chủ yếu bao gồm các kiến thức về hàm số bậc nhất, bậc hai, tập hợp, phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn, bất đẳng thức. Các em làm bài trong thời gian 20 phút nhé, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Đại Số Lớp 10

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Đại Số Lớp 10

Trắc Nghiệm Đại Số Lớp 10

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 10) HK1 - 45 phút