Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK2 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Đại Số 12) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 3: Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng và chương 4: Số phức. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK1 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Đại Số 12) HK1 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số và chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK2 - 45 phút

các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn đại số lớp 12 học kỳ 2 các em cần nắm được các kiến thức về hàm số logarit, hàm số mũ, nguyên hàm, tích phân, số phức. Các em làm bài trong 25 phút, 24 câu- chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK1 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm đại số 45 phút học kỳ 1 bao gồm các nội dung về đạo hàm, khảo sát hàm số, Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Các em làm bài trong 20 phút, 15 câu- chúc các em làm tốt.

 
Trắc Nghiệm Giải Tích Lớp 12

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Giải Tích Lớp 12

Trắc Nghiệm Giải Tích Lớp 12

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK1 - 45 phút

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo