Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK2 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Đại Số 12) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 3: Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng và chương 4: Số phức. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK1 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Đại Số 12) HK1 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số và chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK2 - 45 phút

các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn đại số lớp 12 học kỳ 2 các em cần nắm được các kiến thức về hàm số logarit, hàm số mũ, nguyên hàm, tích phân, số phức. Các em làm bài trong 25 phút, 24 câu- chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK1 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm đại số 45 phút học kỳ 1 bao gồm các nội dung về đạo hàm, khảo sát hàm số, Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Các em làm bài trong 20 phút, 15 câu- chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Giải Tích Lớp 12

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Giải Tích Lớp 12

Trắc Nghiệm Giải Tích Lớp 12

Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 12) HK1 - 45 phút