Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 8 HK2 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học bao gồm các nội dung về oxy các tính chất oxi hóa - khử. Các em làm bài trong 10 phút, 8 câu hỏi chủ yếu chương 3, 4, 5. Chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 8 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa lớp 8(15 phút) học kỳ 1 gồm các kiến thức về nguyên tử và các nguyên tố hóa học, công thức hóa học, hóa trị, các em bước đầu được làm quen với môn hóa học nên phần đầu này là rất quan trọng, các em chú ý nhé, chúc các em làm bài tốt. 8 câu hỏi thời gian thi 10 phút tập trung chủ yếu vào chương 1 và chương 2, chương 3 >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 8 Cuối HK2

Các em thân mến, ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm cuối học kì 2 chủ yếu kiểm tra kiến thức chương 4, 5, 6 của chương trình hóa lớp 8. Chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 8 Cuối HK1

Các em thân mến, trong học kỳ 1 này các em cần nắm được các kiến thức về tính số mol, ứng dụng định luật bảo toàn khối lượng... các em có thời gian làm bài trong 30 phút. Bài thi gồm 20 câu, từ chương 1 đến chương 3. Chúc các em thi tốt! >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 8 HK2 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học bao gồm các nội dung về oxi các tính chất oxi hóa - khử. Các em làm bài trong 20 phút, 15 câu hỏi chủ yếu chương 3,4,5. Chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 8 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa lớp 8 (45 phút) học kỳ 1 gồm các kiến thức về nguyên tử và các nguyên tố hóa học, công thức hóa học, hóa trị, các em bước đầu được làm quen với môn hóa học nên phần đầu này là rất quan trọng, các em chú ý nhé, chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc nghiệm hóa học lớp 8 | phản ứng | mol | điều chế

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc nghiệm hóa học lớp 8 , phản ứng , mol , điều chế

Trắc nghiệm hóa học lớp 8 , phản ứng , mol , điều chế

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 8 HK1 - 45 phút