Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK2 - 15 phút

Trong bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 (15 phút) học kỳ 2 gồm chủ yếu các kiến thức trong chương 3, 4, 5. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về các hợp chất vô cơ: oxit, muối, ba zơ, axit, kim loại, phi kim và sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Các em làm bài trong 10 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa học 9 Cuối HK2

Trong bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 cuối học kỳ 2 gồm chủ yếu các kiến thức trong chương 3, 4, 5. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 Cuối HK1

Các em thân mến, trong bài thi trắc nghiệm hết học kỳ 1 AMBN. vn xây dựng đề thi dựa trên các kiến thức về kim loại và phi kim, một số kim loại và phi kim tiêu biểu. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK2 - 45 phút

Trong bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 (45 phút) học kỳ 2 gồm chủ yếu các kiến thức trong chương 3, 4, 5. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về các hợp chất vô cơ: oxit, muối, ba zơ, axit. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Hóa Học lớp 9 | các loại hợp chất vô cơ |kim loại

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Hóa Học lớp 9 , các loại hợp chất vô cơ ,kim loại

Trắc Nghiệm Hóa Học lớp 9 , các loại hợp chất vô cơ ,kim loại

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK1 - 45 phút