Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 6 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 6 HK2 giúp các em tìm hiểu cấu tạo cơ thể một cây xanh từ cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) đến cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) cùng chức năng của chúng phù hợp với điều kiện sống. Các em làm bài trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 6 HK1 - 15 phút

MBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 6 HK1 giúp các em tìm hiểu cấu tạo cơ thể một cây xanh từ cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) đến cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) cùng chức năng của chúng phù hợp với điều kiện sống. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 6 Cuối HK2

trong bài này ngoài các kiến thức cần có của học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 các em cần nắm thêm các kiến thức về vi khuẩn, nấm, địa y. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 6 Cuối HK1

Bài trắc nghiệm sinh học hết học kỳ 1 bao gồm các nội dung về đặc điểmsinh sản của thực vật. Các em làm bài trong thời gian 30 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 6 HK2 - 45 phút

Trong bài thi này AMBN.vn xây dựng bộ câu hỏi dựa trên các kiến thức về vai trò của thực vật đối với tự nhiên và đời sống con người, các nhóm thực vật: tảo, rêu, cây rêu, quyết, dương sỷ, thông, thực vật hạt kín...Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 6 HK1 - 45 phút

Các em thân mến, môn sinh học lớp 6 chủ yếu các em được học về phần thực vật học trong đó có thực vật bậc thấp và thực vật bậc cao. Trong bài thi trắc nghiệm đầu học kỳ 1 các em tập trung vào phần kiến thức về tế bào thực vật và cấu tạo của cơ thể thực vật. Chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Sinh học lớp 6 | cấu tạo | rễ | thân | lá | nấm

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Sinh học lớp 6 , cấu tạo , rễ , thân , lá , nấm

Trắc Nghiệm Sinh học lớp 6 , cấu tạo , rễ , thân , lá , nấm

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 6 HK1 - 45 phút