Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK2 - 15 phút

Trong bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 (15 phút) học kỳ 2 gồm chủ yếu các kiến thức trong chương 3, 4, 5. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về các hợp chất vô cơ: oxit, muối, ba zơ, axit, kim loại, phi kim và sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Các em làm bài trong 10 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Âm Nhạc Lớp 9 HK2

Bài thi trắc nghiệm âm nhạc lớp 9 để kiểm tra kiến thức bài 3, bài 4 trong chương trình sách Âm nhạc lớp 9. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 9 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 9 HK2 giúp các em tìm hiểu các kiến thức về di truyền và biến dị - về môi trường và tác động của con người đối với môi trường – về vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên – về bảo vệ môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 9 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 9 HK1 giúp các em tìm hiểu các kiến thức về di truyền và biến dị - về môi trường và tác động của con người đối với môi trường – về vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên – về bảo vệ môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 8 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 8 HK2 được xây dựng với mong muốn giúp các em tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể trong mối quan hệ với môi trường và những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó, đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp các em có hiểu biết khoa... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 8 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 8 HK1 được xây dựng với mong muốn giúp các em tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể trong mối quan hệ với môi trường và những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó, đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp các em có hiểu biết khoa... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 7 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 7 HK2 nhằm giúp các em nắm chắc kiến thức thế giới động vật phong phú, đa dạng, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ động vật có kích thước hiển vi đến những động vật có kích thước khổng lồ. Bài Thi có 8 câu hỏi làm trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 7 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 7 HK1 nhằm giúp các em nắm chắc kiến thức thế giới động vật phong phú, đa dạng, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ động vật có kích thước hiển vi đến những động vật có kích thước khổng lồ. Bài thi có 8 câu các em làm trong vòng 20 phút >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 6 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 6 HK2 giúp các em tìm hiểu cấu tạo cơ thể một cây xanh từ cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) đến cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) cùng chức năng của chúng phù hợp với điều kiện sống. Các em làm bài trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
Bài tập cấp II | ôn tập |củng cố | nâng cao
Trang   1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Bài tập cấp II , ôn tập ,củng cố , nâng cao

Bài tập cấp II , ôn tập ,củng cố , nâng cao

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 6 HK2 - 15 phút