Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 6 HK1 - 15 phút

MBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 6 HK1 giúp các em tìm hiểu cấu tạo cơ thể một cây xanh từ cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) đến cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) cùng chức năng của chúng phù hợp với điều kiện sống. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9 HK2 - 15 phút

Bài trắc nghiệm học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 9 bao gồm các kiến thức từ unit 5 đến unit 10, trong bài này các em được ôn lại các kiến thức về các loại câu điều kiện và câu sử dụng đại từ quan hệ. Chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9 HK1 - 15 phút

Các em thân mến, môn tiếng Anh lớp 9 các em sẽ được học nhiều kiến thức về từ vựng và về các dạng ngữ pháp mới, trong bài thi 15 phút học kỳ 1 AMBN.vn thiết kế bài thi có sử dụng các kiến thức của chương trình học kỳ 1. Các em làm bài trong 10 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 8 HK2 - 15 phút

Để làm bài thi 15 phút học kỳ 2 được tốt các em nắm chắc các kiến thức của chương trình học kì 1 môn tiếng anh, các em có thời gian làm bài trong 10 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 8 HK1 - 15 phút

Các em thân mến! môn tiếng Anh lớp 8 là môn chứa đựng nhiều kiến thức trong chương trình tiếng anh THCS, trong chương trình bài thi trắc nghiệm của AMBN.vn đã thết kế bộ bám sát chương trình sách giáo khoa, ngoài ra còn có một số câu nâng cao các em phải học hỏi thêm bên ngoài. Chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 7 HK2 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 2 được AMBN.vn thiết kế các unit cuối của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7, các em làm bài trong 10 phút. Chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 7 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng anh 45 phút học kỳ 1 gồm kiến thức học kì 1 của chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7. Dựa trên các kiến thức cơ bản đó AMBN.vn xây dựng bộ đề thi với dạng câu hỏi choose the best answer. Các em làm bài trong 10 phút. Chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 6 HK2 - 15 phút

các em thân mến, sang học kỳ 2 chúng mình được làm quen với 1 số một số dạng câu mới như câu nói ở các dạng so sánh: so sánh ngang bằng, so sánh hơn và hơn nhất. Để làm được bài các em phải nắm chắc cấu trúc ngữ pháp và từ vựng nhé, Chúc các em làm bài tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 6 HK1 - 15 phút

Trong bài này các em nắm chắc kiến thức của môn Tiếng Anh lớp 6 học kì 1 để làm bài tốt nhé, các em làm bài trong 10 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 9 HK2 - 15 phút

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử lớp 9 học kì 2 tập trung kiểm tra kiến thức lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay. Chúc các em làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
Bài tập cấp II | ôn tập |củng cố | nâng cao
Trang   1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Bài tập cấp II , ôn tập ,củng cố , nâng cao

Bài tập cấp II , ôn tập ,củng cố , nâng cao

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 9 HK2 - 15 phút