Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 7 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 7 HK2 nhằm giúp các em nắm chắc kiến thức thế giới động vật phong phú, đa dạng, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ động vật có kích thước hiển vi đến những động vật có kích thước khổng lồ. Bài Thi có 8 câu hỏi làm trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 7 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm 15 phút Sinh Học 7 HK1 nhằm giúp các em nắm chắc kiến thức thế giới động vật phong phú, đa dạng, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ động vật có kích thước hiển vi đến những động vật có kích thước khổng lồ. Bài thi có 8 câu các em làm trong vòng 20 phút >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 7 Cuối HK1

Bài th trắc nghiệm sinh học lớp 7 học kỳ 1 có thời lượng là 30 phút, trong bài này ngoài các kiến thức từ đầu năm học các em cần nắm được các kiến thức về ngành thân mềm, ngành chân khớp, ngành động vật có xương sống, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 7 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm sinh học lớp 7 45 phút học kỳ 1 gồm có các nội dung chính các em cần nắm được là ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, ngành giun. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm tốt nhé >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 7 Cuối HK2

trong bài thi này ngoài các kiến thức của học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 các em còn cần nắm được các kiến thức về sự tiến hóa của thế giới động vật. Các em làm bài trong thời gian 30 phút, chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 7 HK2 - 45 phút

trong bài thi trắc nghiệm môn sinh học học 45 phút học kỳ 2 các em cần nắm chắc kiến thức về động vật có xương sống: lưỡng cư, lớp chim, lớp thú. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Sinh học lớp 7 | chân khớp | thân mềm

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Sinh học lớp 7 , chân khớp , thân mềm

Trắc Nghiệm Sinh học lớp 7 , chân khớp , thân mềm

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 7 HK2 - 45 phút