Đề mục môn thi
Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tài Chính Tín Dụng (HK)

Bài thi kiểm tra những kiến thức cơ bản về tài chính, tín dụng như: bản chất của tài chính, hệ thống tài chính; bản chất của tín dụng, các quan hệ tín dụng; và những nội dung cơ bản của các khâu trong hệ thống tài chính gồm tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian, thị trường tài chính và tài chính quốc tế. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tài Chính Tín Dụng (ĐK)

Bài thi kiểm tra những kiến thức cơ bản về tài chính, tín dụng như: bản chất của tài chính, hệ thống tài chính; bản chất của tín dụng, các quan hệ tín dụng; và những nội dung cơ bản của các khâu trong hệ thống tài chính gồm tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian, thị trường tài chính và tài chính quốc tế. Chúc các bạn làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
trắc nghiệm tài chính tín dụng

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

trắc nghiệm tài chính tín dụng

trắc nghiệm tài chính tín dụng

Bài Thi Trắc Nghiệm Tài Chính Tín Dụng (ĐK)