Đề mục môn thi
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp (HK)

Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Để nắm chắc kiến thức về tài chính doanh nghiệp hơn ambn đã tổ chức bài thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp. Thời gian làm bài là 30 phút. Chúc các bạn thi tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp (ĐK)

Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Để nắm chắc kiến thức về tài chính doanh nghiệp hơn ambn đã tổ chức bài thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp. Thời gian làm bài là 20 phút. Chúc các bạn thi tốt.

 
Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp

Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp

Bài Thi Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp (ĐK)

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo