Đề mục môn thi
Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp (HK)

Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Để nắm chắc kiến thức về tài chính doanh nghiệp hơn ambn đã tổ chức bài thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp. Thời gian làm bài là 30 phút. Chúc các bạn thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp (ĐK)

Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Để nắm chắc kiến thức về tài chính doanh nghiệp hơn ambn đã tổ chức bài thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp. Thời gian làm bài là 20 phút. Chúc các bạn thi tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp

Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp

Bài Thi Trắc Nghiệm Tài Chính Doanh Nghiệp (ĐK)