Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế (HK)

Phạm vi điều chỉnh của Luật kinh tế khá rộng, bao trùm cả các tổ chức kinh tế, các pháp nhân và cá nhân kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế (kể cả thành phần quốc doanh và thành phần tư nhân, cá thể), điều chỉnh các vấn đề tổ chức, quản lý doanh nghiệp, đến các loại hình doanh nghiệp, vai trò và hoạt động của thương nhân trên thị trường với cơ chế tự do cạnh tranh theo quy...

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế (ĐK)

Luật kinh tế hiện nay được hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, điều chỉnh các quan hệ giữa các pháp nhân và cá nhân trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, kể cả mối quan hệ quản lý của Nhà nước đối với các chủ thể kinh tế, thương nhân.

 
trắc nghiệm luật kinh tế

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

trắc nghiệm luật kinh tế

trắc nghiệm luật kinh tế

Bài Thi Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế (ĐK)

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo