Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh vào cấp III ( X.sắc )

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh vào cấp 3 (XS) gồm các kiến thức được mô tả ở phần mô tả chi tiết, các em xem trước khi thi nhé, thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh vào cấp III ( Giỏi )

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh vào cấp 3 (giỏi) gồm các kiến thức được mô tả ở phần mô tả chi tiết, các em xem trước khi thi nhé, thời gian làm bài là 40 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh vào cấp III (Khá)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh vào cấp 3 gồm các kiến thức được mô tả ở phần mô tả chi tiết, các em xem trước khi thi nhé, thời gian làm bài là 45 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh vào cấp III ( TBK )

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh vào cấp 3 (TBK) gồm những kiến thức được mô tả trong phần mô tả chi tiết, thời gian làm bài là 50 phút, các em làm bài tốt nhé

 

Bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh vào cấp III (TB)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh vào cấp 3 (TB) gồm những kiến thức được mô tả trong phần mô tả chi tiết, thời gian làm bài là 60 phút, các em làm bài tốt nhé

 

Bài thi trắc nghiệm Ngữ văn vào cấp III ( X.sắc )

bài thi trắc nghiệm môn ngữ vào cấp 3 (xuât sắc) có thời gian làm bài là 30 phút, lượng kiến thức được mô tả ở phần mô tả chi tiết các em xem trước khi làm bài nhé chúc các em làm bài tốt

 

Bài thi trắc nghiệm Ngữ văn vào cấp III ( Giỏi )

bài thi trắc nghiệm môn ngữ vào cấp 3 (giỏi) có thời gian làm bài là 40 phút, lượng kiến thức được mô tả ở phần mô tả chi tiết các em xem trước khi làm bài nhé chúc các em làm bài tốt.

 

Bài thi trắc nghiệm Ngữ văn vào cấp III ( K )

bài thi trắc nghiệm môn ngữ vào cấp 3 (khá) có thời gian làm bài là 45 phút, lượng kiến thức được mô tả ở phần mô tả chi tiết các em xem trước khi làm bài nhé chúc các em làm bài tốt

 

Bài thi trắc nghiệm Ngữ văn vào cấp III ( TBK )

bài thi trắc nghiệm môn ngữ vào cấp 3 (TBK) có thời gian làm bài là 50 phút, lượng kiến thức được mô tả ở phần mô tả chi tiết các em xem trước khi làm bài nhé chúc các em làm bài tốt

 

Bài thi trắc nghiệm Ngữ văn vào cấp III ( TB )

bài thi trắc nghiệm môn ngữ vào cấp 3 (TB) có thời gian làm bài là 60 phút, lượng kiến thức được mô tả ở phần mô tả chi tiết các em xem trước khi làm bài nhé chúc các em làm bài tốt

 
luyện thi vào cấp 3 | luyện thi vào chuyên chọn
Trang    1   2   3   4  

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

luyện thi vào cấp 3 , luyện thi vào chuyên chọn

luyện thi vào cấp 3 , luyện thi vào chuyên chọn

Bài thi trắc nghiệm Ngữ văn vào cấp III ( TB )

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo