Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 6 HK2 - 15 phút

Bài trắc nghiệm môn văn lớp 6 15 phút kỳ 2 có các nội dung chính về nửa đầu học kỳ 2, các em được làm quen với một số loại câu thường gặp: so sánh, nhân hóa,ẩn dụ...Các em làm bài trong 10 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 6 HK1 - 15 phút

Bài trắc nghiệm môn văn lớp 6 (15 phút) học kỳ 1 được AMBN.vn thiết kế gồm các nội dung về văn bản, từ ngữ, ngữ pháp, tập làm văn, các em làm bài trong 10 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ văn 6 Cuối HK2

Trong học kỳ 2 của môn văn lớp 6 các em cần nắm chắc các kiến thức về các loại câu ẩn dụ, hoán dụ, so sánh và cách làm văn tả người, tập làm thơ... các em có thời gian làm bài trong 30 phút, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ văn 6 Cuối HK1

Bài trắc nghiệm học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 6 gồm các nội dung trong toàn bộ chương trình học kỳ 1, các em làm bài trong 30 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 6 HK2 - 45 phút

Bài trắc nghiệm môn văn lớp 6 45 phút kỳ 2 có các nội dung chính về nửa đầu học kỳ 2, các em được làm quen với một số loại câu thường gặp: so sánh, nhân hóa,ẩn dụ...Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 6 HK1 - 45 phút

Bài trắc nghiệm môn văn lớp 6 (45 phút) học kỳ 1 được AMBN.vn thiết kế gồm các nội dung về văn bản, từ ngữ, ngữ pháp, tập làm văn, các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Ngữ văn lớp 6 | từ | giao tiếp | văn bản

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Ngữ văn lớp 6 , từ , giao tiếp , văn bản

Trắc Nghiệm Ngữ văn lớp 6 , từ , giao tiếp , văn bản

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 6 HK1 - 45 phút