Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 8 HK2 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm học kỳ 2 gồm có các nội dung về văn nghị luận và một số trắc nghiệm văn bản trong chương trình học kỳ 2. Chúc các em làm bài tốt với 8 câu hỏi và thời gian thi là 10 phút >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 8 HK1 - 15 phút

Trong bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 1 này các em làm bài trong 10 phút với 8 câu trắc nghiệm văn trước giữa kỳ một, các em nắm chắc kiến thức để làm bài nhé, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 8 HK2 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm học kỳ 2 gồm có các nội dung về văn nghị luận và một số trắc nghiệm văn bản trong chương trình học kỳ 2. Chúc các em làm bài tốt với 15 câu hỏi và thời gian thi là 20 phút >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 8 HK1 - 45 phút

Trong bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 1 này các em làm bài trong 20 phút với 20 câu trắc nghiệm văn trước giữa kỳ một, các em nắm chắc kiến thức để làm bài nhé, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 8 Cuối HK2

bài thi trắc nghiệm học kỳ 2 gồm có các nội dung về văn nghị luận và một số trắc nghiệm văn bản trong chương trình học kỳ 2. Chúc các em làm bài tốt với 20 câu hỏi và thời gian thi là 30 phút >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ văn 8 Cuối HK1

Trong bài này các em nắm chắc kiến thức phần nói quá, nói giảm, nói tránh, dấu câu, câu ghép, phương pháp thuyết minh. các em làm bài trong 30 phút- số câu trắc nghiệm là 20 câu, chúc các em làm tốt >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Ngữ văn lớp 8 | tượng hình | tượng thanh

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Ngữ văn lớp 8 , tượng hình , tượng thanh

Trắc Nghiệm Ngữ văn lớp 8 , tượng hình , tượng thanh

Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ văn 8 Cuối HK1