Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Cơ Sở Khoa Học Môi Trường (HK)

AMBN tổ chức bài thi trắc nghiệm cơ sở khoa học môi trường nhằm giúp các bạn sinh viên sau khi học xong giáo trình môn “Cơ sở khoa học môi trường” có nắm chắc được nguyên lý cơ bản về môi trường, các vấn đề môi trường ở Việt Nam và thế giới hay hiểu biết rõ các vấn đề chung về khoa học môi trường … hay chưa? Chúc các bạn làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Cơ Sở Khoa Học Môi Trường (ĐK)

AMBN tổ chức bài thi trắc nghiệm cơ sở khoa học môi trường nhằm giúp các bạn sinh viên sau khi học xong giáo trình môn “Cơ sở khoa học môi trường” có nắm chắc được nguyên lý cơ bản về môi trường, các vấn đề môi trường ở Việt Nam và thế giới hay hiểu biết rõ các vấn đề chung về khoa học môi trường … hay chưa? Chúc các bạn làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Và Quản Lý Môi Trường (HK)

Nội dung bài thi tập trung chủ yếu kiểm tra những vấn đề cơ bản về kinh tế học chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường và phân tích kinh tế của những tác động môi trường, những vấn đề liên quan giữa khan hiếm tài nguyên, dân số, kinh tế và môi trường ... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Và Quản Lý Môi Trường (ĐK)

Kinh tế và quản lý môi trường trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường, quản lý môi trường xem xét trên góc độ kinh tế. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Xử Lý Không Khí Và Tiếng Ồn (HK)

Hiện trạng môi trường không khí ở nước ta đang là mối lo ngại cho các cơ quan quản lý nhà nước về mặt môi trường cũng như toàn thể dân cư trong khu vực. Phần lớn các nhà máy xí nghiệp chưa có hệ thống xử lý ô nhiễm không khí hoặc có nhưng hoạt động không có hiệu quả và mang tính đối phó. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Xử Lý Không Khí Và Tiếng Ồn (ĐK)

Môi trường sống - cái nôi của nhân loại đang ngày càng ô nhiễm trầm trọng do con người. Cùng với sự phát triển của xã hội, môi trường đang từng bước bị hủy diệt là mối quan tâm không chỉ riêng của một quốc gia nào. Bào vệ môi trường là nghĩa vụ của cộng đồng toàn cầu và của Việt Nam nói riêng. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Môi Trường Và Sức Khỏe Con Người (HK)

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm môi trường và sức khỏe nhằm kiểm tra kiến thức cơ bản của các bạn về sức khỏe môi trường, những vấn đề cấp bách về sức khỏa môi trường hiện nay ở Việt Nam và các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe môi trường. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Môi Trường Và Sức Khỏe Con Người (ĐK)

Ambn tổ chức bài thi trắc nghiệm môi trường và sức khỏe nhằm kiểm tra kiến thức cơ bản của các bạn về sức khỏe môi trường, những vấn đề cấp bách về sức khỏa môi trường hiện nay ở Việt Nam và các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe môi trường. Chúc các bạn làm bài thi tốt >> Bắt đầu thi
trac nghiem moi truong

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

trac nghiem moi truong

trac nghiem moi truong

Bài Thi Trắc Nghiệm Môi Trường Và Sức Khỏe Con Người (ĐK)