Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử 6 HK2 sẽ giúp các em có thể hiểu rõ lịch sử Việt Nam, nắm vững các dấu mốc, sự kiện lịch sử quan trọng của nước ta từ buổi đầu độc lập đến giữa thế kỉ XIX. Qua đó, các em có thể hiểu rõ ý chí kiên cường của ông cha ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Ngoài ra còn giúp các em hiểu về lịch sử thế giới trung... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử 6 HK1 sẽ giúp các em có thể hiểu rõ lịch sử Việt Nam, nắm vững các dấu mốc, sự kiện lịch sử quan trọng của nước ta từ buổi đầu độc lập đến giữa thế kỉ XIX. Qua đó, các em có thể hiểu rõ ý chí kiên cường của ông cha ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Ngoài ra còn giúp các em hiểu về lịch sử thế giới trung... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Cuối HK2

Lịch sử việt nam được chia ra các kho câu hỏi như sau đối với học sinh lớp 7 kho 1 - Phần I: Khái quát lịch sử thế giới trung đại kho 2 - Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X) kho 3 - Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII kho 4 - Chương III: Nước Đại Việt thời Trần(Thế kỉ XIII-XIV) kho 5 - Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ(Thế kỉ XV-đầu thế... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 Cuối HK1

Lịch sử việt nam được chia ra các kho câu hỏi như sau đối với học sinh lớp 7 kho 1 - Phần I: Khái quát lịch sử thế giới trung đại: kho 2 - Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X) kho 3 - Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII): kho 4- Chương III: Nước Đại Việt thời Trần(Thế kỉ XIII-XIV): kho 5 - Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ(Thế kỉ XV-đầu... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 7 HK2 - 45 phút

Các em ạ, nhà Trần là giai đoạn rạng rỡ trong lịch sử kháng chiến chống quân xâm lược của nước ta mà nổi lên là việc 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Trong bài thi này AMBN.vn chủ yếu xây dựng câu hỏi trong lịch sử thời Trần. Các em làm tốt nhé. gồm 15 câu kho 4- Chương III: Nước Đại Việt thời Trần(Thế kỉ XIII-XIV) kho 5 - Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ(Thế kỉ XV-đầu... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 7 HK1 - 45 phút

Lịch sử việt nam được chia ra các kho câu hỏi như sau đối với học sinh lớp 7 kho 1 - Phần I: Khái quát lịch sử thế giới trung đại kho 2 - Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X) kho 3 - Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII) kho 4 - Chương III: Nước Đại Việt thời Trần(Thế kỉ XIII-XIV) tổng số 15 câu thời gian 20 phút >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Lịch Sử lớp 7 | Ngô | Đinh | Tiền Lê

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Lịch Sử lớp 7 , Ngô , Đinh , Tiền Lê

Trắc Nghiệm Lịch Sử lớp 7 , Ngô , Đinh , Tiền Lê

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 7 HK1 - 45 phút