Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 8 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử 8 HK2 nhằm giúp các em được tìm hiều về cuộc kháng chiến chống Pháp oanh liệt của dân tộc ta. Đồng thời cũng cung cấp cho các em kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới thời kì cận đại và hiện đại. Các em sẽ làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 8 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử 8 HK1 nhằm giúp các em được tìm hiều về cuộc kháng chiến chống Pháp oanh liệt của dân tộc ta. Đồng thời cũng cung cấp cho các em kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới thời kì cận đại và hiện đại. Các em sẽ làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 8 HK2 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 2 các em làm trong 20 phút nhé, gồm các kiến thức về Châu Âu, Châu Á trong 2 cuộc chiến tranh thế giới.Chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 8 HK1 - 45 phút

Các em thân mến, trong chương trình lịch sử lớp 8 các em được học 2 phần chính đó là lịch sử thế giới cận đại và lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918. Trong bài trắc nghiệm 45 phút học kỳ 1 AMBN. vn xây dựng câu hỏi về phần lịch sử thế giới cận đại trong đó chủ yếu là các kiến thức về thời kỳ xác lập chủ nghĩa tư bản (từ giữa thế kỷ XVI nửa sau thế kỷ XIX)Các nước Âu... >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 8 Cuối HK2

trong bài thi trắc nghiệm môn lịch sử học kỳ 2 gồm các kiến thức về lịch sử Việt Nam trong những năm từ 1858 đến 1918. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 8 Cuối HK1

Trong bài thi này chủ yếu là các kiến thức về lịch sử châu Âu, Ấn Độ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX, Trung Quốc, Nhật Bản thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc cách mạng tháng mười Nga. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em làm tốt. >> Bắt đầu thi
Trắc Nghiệm Lịch Sử lớp 8 | thế giới cận đại | sử việt nam

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Trắc Nghiệm Lịch Sử lớp 8 , thế giới cận đại , sử việt nam

Trắc Nghiệm Lịch Sử lớp 8 , thế giới cận đại , sử việt nam

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 8 Cuối HK1